ضمن تبریک اعیاد شعبانیه به استحضار می رساند این مجمع روز پنج شنبه مورخ ۹۶/۰۲/۰۷ با حضور سهامداران این مؤسسه برگزار شد. براساس رای سهامداران، اعضای جدید هیئت مدیره بدین شرح می باشد:

  • رئیس هیئت مدیره: علی نعیمی
  • نایب رئیس هیئت مدیره: علیرضا طاهریان
  • عضو هیئت مدیره: علی ساعی راد
  • عضو هیئت مدیره: سیدقادر محمدی
  • عضو هیئت مدیره: مرتضی عنایتی
  • مدیرعامل: محمدجعفر افتخار

ضمنا آقاي افتخار از مدیران موفق سیستم بانکی کشور بوده که سمت مدير عاملي بانك تجارت را در كارنامه خود دارد.