تسهیلات قرض الحسنه عادی

  • نوع تسهیلات: فروش اقساطی
  • سقف اعطای تسهیلات: نامحدود
  • نرخ تسهیلات: ۱۶ درصد
  • مدت سپرده گذاری: ۴ ماه
  • تعداد اقساط: ۳۶ الی ۶۰ ماه
  • نحوه سپرده گذاری: گردشی
  • مبلغ اعطای تسهیلات: ۱/۵ (یک و نیم) برابر میانگین