دیدار با “غلامرضا پائین محلی” مدیر امورشعب ناحیه شش و “محمدمهدی ایزد” مدیر سرمایه گذاری به مناسبت گرامیداشت روز جانباز به روایت تصویر