طرح تسهیلات کاسپین ۱

  • نوع تسهیلات: فروش اقساطی
  • سقف دریافت تسهیلات: ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
  • بازپرداخت اقساط: ۴۹ ماهه
  • نرخ تسهیلات: ۱۸ درصد
  • مدت سرمایه گذاری: ۴ ماه
  • نوع سرمایه گذاری: بصورت ثابت و گردشی
  • دریافت تسهیلات: برابر میانگین سپرده