اسلایدر سایت عید فطر ۹۶
اسلایدر سایت
اسلایدر تسهیلات قرض الحسنه معمولی
اسلایدر-خدمات-الکترونیک

ایمیل بانک – Email Bank

این خدمت به شما این امکان را میدهد که از طریق پست الکترونیکی (ایمیل) خود انواع گزارشهای مربوط به صورتحساب و تراکنش های انجام شده روی حساب را دریافت کنید.
این امکان ، مناسب افرادی است که میخواهند از روند تراکنش های حساب خود مطلع بوده و آن را بایگانی کنند.

برقراری این خدمت مستلزم آن است که نشانی پست الکترونیکی شما در هنگام تعریف مشتری (ثبت اولیه مشخصات وی در سامانه و اختصاص شماره مشتری) به بانک ارائه شده باشد. چنانچه در آن مرحله نشانی پست الکترونیکی خود را به شعبه ارائه ننموده باشید و یا متقاضی تغییر آن باشید، با مراجعه به شعبه می توانید درخواست خود را ارائه نمایید.
مشتری بعد از ثبت پست الکترونیکی خود در شعبه به صورت پیش فرض با انجام هر تراکنش ، ۵ گردش آخر موجودی سپرده اش را از طریق ایمیل دریافت می نماید.

 چنانچه مشتریان بخواهند تعداد گردش بیشتری را داشته باشند میتوانند دستور زیر را به آدرس الکترونیکی emailbank@omidejelin.ir ارسال نمایند.
مثال : در صورتی که شخصی بخواهد ۵۰ گردش حساب خود را مشاهده کند باید به صورت ذیل عمل نماید.

:۵۰:شماره سپرده